2015.04.29. KÉSLELTETETT VISSZACSATOLÁST MODELLEZŐ DIFFERENCIÁLEGYENLETEK GLOBÁLIS DINAMIKÁJA

Előadó: Vas Gabriella (Szeged)

Időpont és hely: 2015. 04. 29., 16 óra, H306

Előadásomban x'(t)=-ax(t)+f(x(t-1)) alakú késleltetett differenciálegyenleteket vizsgálok, ahol a>0 konstans és f folytonosan differenciálható nemlineáris függvény. Fő célom, hogy áttekintést adjak a globális attraktor szerkezétől abban az esetben, amikor f szigorúan monoton növő. A globális attraktor a fázistér nemüres, kompakt, pozitívan invariáns részhalmaza, amely vonzza a fázistér összes korlátos részhalmazát ahogy az idő tart végtelenbe. A globális attraktor ezáltal meghatározza az összes korlátos megoldás aszimptotikus viselkedését. Krisztin Tibor, Hans-Otto Walther és Jianhong Wu jól ismert korábbi eredményit, majd Krisztin Tiborral közösen végzett munkámat mutatom be.