2015.11.25. TOVÁBBI EREDMÉNYEK ÉS PROBLÉMÁK A NEM-KLASSZIKUS ORTOGONÁLIS POLINOMOK KÖRÉBŐL

Előadó: Nguyen Xuan Ky

Időpont és hely: 2015. 11. 25., 16:03, H306

Az előadás nem-klasszikus ortogonális polinomokkal illetve súlyozott terekkel kapcsolatos eredményeket és nyitott problémákat tárgyal. Ortogonális polinom-sorfejtések tagonkénti deriválásának numerikus stabilitását vizsgáljuk, továbbá olyan kérdésekkel foglalkozunk, hogy milyen bázist alkotnak a Freud polinomok deriváltjai az integrálást tartó súlyozott terekben, valamint fordított approximációs (Timan-, Zygmund- típusú) tételek élesítését adjuk meg.