Analízis Tanszék

BME Természettudományi Kar

2015.04.01. HATÁROZATLANSÁGI RELÁCIÓK

Előadó: Lovas Attila (BME)

Időpont és hely: 2015. 04. 01., 16 óra, H306

A Kolmogorov-féle valószínűségszámításból ismert kovariancia fogalom nemkommutatív esetre történ® általánosítását kvantum kovarianciának hívjuk. A különböző kvantum kovarianciákból származó kovariancia mátrixok determinánsai között fennálló egyenlőtlenségeket pedig határozatlansági relációnak nevezzük. Az előadáson az általam bevezetett szimmetrikus kvantum kovarianciák családját ismertetem, melynek tagjait a P. Gibilisco által bevezetett ún. dinamikai határozatlansági relációkba felső korlátként írva élesebb egyenlőtlenségekhez jutunk, mint a P. Gibilisco, F. Hiai, T. Isola és D. Petz által tanulmányozott g-kovarianciák esetén. Látni fogjuk, hogy a szimmetrikus kvantum kovarianciák
természetes módon származnak az állapottéren adott Riemann-struktúrából és a g-kovarianciákhoz hasonlóan speciális esetként itt is visszakapjuk a Schrödinger-féle kvantum kovarianciát, ami ebben az esetben nem a legjobb, hanem épp ellenkezőleg a legrosszabb felső korlátot adja.

Tanszékvezető:
Dr. Horváth Miklós
egyetemi tanár
Tel.: 06 1 463 2630

Adminisztráció:
1111 Budapest,
Egry József u. 1.,
'H' épület II. em. 26.
Tel.: 06 1 463 2324
Fax: 06 1 463 3172 vagy 2759
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.