Analízis Tanszék

BME Természettudományi Kar

2014.04.16. Mester és tanítványai: Petz Dénes

Időpont: 2014. április 16., 14.15

ANDAI ATTILA:

A Fisher-információ geometriája

A valószínűségek (eloszlások) közötti távolság definiálására több természetes lehetőség kínálkozik. Ezek a távolság-fogalmak Riemann-metrikát generálnak az eloszlások halmazán. 

A klasszikus valószínűségszámítás esetében azonban bármely természetesnek tűnő távolság-fogalomból is indulunk ki, mindig ugyanazt a Riemann-metrikát kapjuk eredményül. A nemkommutatív (=kvantum)  valószínűségszámításra alkalmazva a fenti eljárást azonban más meglepő  eredményeket kapunk.

VIROSZTEK DÁNIEL:

Varianciák felbonthatósága és entrópiák szubadditivitása

A nemkommutatív valószínűségszámításban (a kommutatív esettel ellentétben) a variancia felbonthatósága érdekes kérdéssé válik. Karakterizáljuk a megfigyelhető mennyiségek (valószínűségi változók) azon halmazait, melyek variancia-felbonthatóak. A Neumann-entrópia egy egyparaméteres kiterjesztése a Tsallis-entrópia, amely ugyan nem additív, de erősen szubadditív klasszikus valószínűségi eloszlások esetén. Rámutatunk, hogy nemkommutatív valószínűségi eloszlásokra (sűrűségi mátrixokra) az erős szubadditivitás nem igaz általában. Megnézzük, hogy mikor igaz mégis.

PITRIK JÓZSEF:

Milyen a komplex Dirac delta?

Egy fizikai probléma kapcsán vetődött fel a komplex Dirac delta definiálásának igénye. Az előadás során alkalmas formula megadására teszünk javaslatot.

Tanszékvezető:
Dr. Horváth Miklós
egyetemi tanár
Tel.: 06 1 463 2630

Adminisztráció:
1111 Budapest,
Egry József u. 1.,
'H' épület II. em. 26.
Tel.: 06 1 463 2324
Fax: 06 1 463 3172 vagy 2759
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.