Analízis Tanszék

BME Természettudományi Kar

Szakdolgozati témák

1. G. Horváth Ágota tud. főmunkatárs

Súlyozott polinom approximáció
 

2. Horváth Miklós docens

Sajátérték-feladatok differenciálegyenletekre
 

3. Kroó András egyetemi tanár

Polinomokkal való approximáció és interpoláció


 4. Nagy Béla egyetemi tanár

Banach térbeli lineáris operátorok spektrálelmélete
Lineáris időinvariáns rendszerek
 

5. Petz Dénes egyetemi tanár

Operátormonoton függvények
Véletlen mátrixok és sajátértékeik
 

6. Szabó Sándor adjunktus

Ortogonális polinomok
OCTAVE program alkalmazásokban
 

7. Tóth János docens

Polinomiális modellek kvalitatív és kvantitatív vizsgálata és alkalmazásai (a reakció-kinetikában, populációbiológiában, biokémiában, stb.)
Matematikaiprogramcsomagok (elsősorban: Mathematica és Maple V) alkalmazási  lehetőségei és összehasonlításuk (elsősorban) az alkalmazott analízis valamely területén.

Tanszékvezető:
Dr. Horváth Miklós
egyetemi tanár
Tel.: 06 1 463 2630

Adminisztráció:
1111 Budapest,
Egry József u. 1.,
'H' épület II. em. 26.
Tel.: 06 1 463 2324
Fax: 06 1 463 3172 vagy 2759
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.