Analízis Tanszék

BME Természettudományi Kar

Matematika verseny

Időpont: 2014. április 15., 10-14h

Hely: E1C terem.

Szervező: Dr. Horváth Miklós, dr. Weiner Mihály (Analízis Tanszék)


A matematika versenyeknek a VIK-en több évtizedes hagyománya van; a gráfelméleti könyveiről ismert Andrásfai Béla indította el az 1960-as években. Azóta minden évben megrendezzük. A TTK 1996-os megalakulása óta matematikus- és fizikushallgatók számára is meghirdetjük; az utóbbi években összegyetemi szintre terjesztettük ki a versenyt.

Előzetes jelentkezés nem szükséges. A BME minden nappali tagozatos hallgatója részt vehet. A verseny 4 óra hosszat tart, a kiadott feladatokat írásban kell megoldani.

A versenyen a cél kevéssé a nagy ismeretanyag, inkább a találékonyság és a logikai képességek, a bizonyítási erő jutalmazása. Ennek megfelelően a feladatok egy része középiskolai versenyfeladat jellegű, más része támaszkodik az egyetemen általánosan tanított matematikai alapokra.

Karonként két kategória van: elsőéves hallgatók és magasabbévesek (ide értve az elsőéves MSc-t is). A TTK-n ezen felül még külön kategóriába kerülnek a matematikus és fizikus hallgatók is. A feladatsor mindenkinek ugyanaz, általában 10 feladatból áll. A feladatok 10 pontosak, de lényegesen különböző második megoldásra vagy a feladat általánosítására többletpontokat is lehet kapni. A magasabbévesek az első két feladatra nem adhatnak be megoldást, ezzel kompenzáljuk azt a hátrányt, hogy az elsőévesek néhány matematikai témát még nem tanultak. Ebből az is következik, hogy a díjak ponthatára első-és magasabbéven különbözhet. Általában 5 feladat megoldása I. díjat, 4 feladaté II. díjat, 3 feladaté III. díjat, 2 feladaté dicséretet szokott jelenteni, de ettől az adott év feladatsorának ismeretében kismértékben el lehet térni. A 10 feladat azért van kitűzve, hogy mindenki kiválaszthassa a számára rokonszenvesebb témákat.

Bármely, nem elektronikus segédeszköz szabadon használható, pl. könyv, jegyzet, szögmérő, logarléc stb.

A matematikai tárgyak előadói saját szuverén döntésük szerinti kedvezményt adhatnak a díjazottaknak; erről érdeklődjenek az előadóknál. A díj előnyt jelent a matematika tanszékeken a demonstrátori pályázatnál illetve bármely egyéb egyetemi pályázatnál (pl. köztársasági ösztöndíj). A BME szinten legjobb 4-5 versenyzőből csapatot alakítunk, mely képviseli a BME-t a nyaranta megrendezett nemzetközi matematika versenyen. A korábbi évek feladatsorai megtalálhatók a http://www.math.bme.hu/~horvath/verseny.html honlapon.

 

Tanszékvezető:
Dr. Horváth Miklós
egyetemi tanár
Tel.: 06 1 463 2630

Adminisztráció:
1111 Budapest,
Egry József u. 1.,
'H' épület II. em. 26.
Tel.: 06 1 463 2324
Fax: 06 1 463 3172 vagy 2759
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.